Közzétételi lista

Közzétételi lista

Általános dokumentumok

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Etikai kódex

2023-2024. évi munkaterv

Kerületi versenyszabályzat

2023-24. tanév Észak-Budapesti Tankerület
III. kerületi tanulmányi versenyei

Gyakornoki szabályzat – felülvizsgálva: 2017.12.01

Pedagógiai program

Pedagógiai program

adatkezelés

EBTK 7 sz. igazgatói utasítása az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról

Adatkezelési szabályzat

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Iratkezelési szabályzat

Nyomtatványok beiratkozáshoz

ISKOLAI JELENTKEZÉSI LAP 2024

NYILATKOZAT a gyermek törvényes képviseletéről

NYILATKOZAT etika, hit- és erkölcstan oktatásról

NYILATKOZAT az életvitelszerű ott lakásról

Kérelem bizonyítvány-másodlat kiállításához

Adatkezelési tájékoztató

Egyéb nyomtatványok

FELMENTÉSI KÉRELEM a mindennapos testnevelés alól

NYILATKOZAT tanulmányi versenyekkel kapcsolatban

IGAZOLÁS hiányzásról tanítási órákról, iskolai foglalkozásról

Kréta

KRÉTA elektronikus ellenőrző tájékoztató

Kréta elektronikus ügyintézés – Beiratkozás az általános iskolába 2024

Nyilatkozat külön élő szülők KRÉTA hozzáféréséhez

Diákigazolvány

Diákigazolvány elektronikus igénylésének folyamata