Iskolánk gyermekvédelmi felelőse

Herth Mariann
(1) 3 886-556

Iskolai szociális segítő

Mandics Viktor
ügyeleti ideje: hétfő 8.00-11.00
mandics.viktor@ocstgyvk.HU
(70) 685-23-98

     

Tájékoztatás a tanulók mulasztásával kapcsolatban

A tanulók mulasztásával kapcsolatosan a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet az alábbi szabályokat állapította meg:

1., A közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján, ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát az iskola igazgatója- gyermekvédelmi felelőse értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyermekjóléti szolgálatot erről.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy évben eléri a 30 órát, az iskola tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot és ismételten a gyermekjóléti szolgálatot.

Ha pedig eléri az igazolatlan hiányzás az 50 órát, akkor az iskola igazgatója értesíti a gyámhatóságot.

2., Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át, az a tanítási év végén nem minősíthető kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

3., Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késést egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.

Tájékoztatás fejtetvességről

Intézményünk házirendjének IV./4. pontja alapján az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatás.

A fejtetves gyermek kezelése elsődlegesen a szülő feladata és kötelessége.

Közegészségügyi érdekből az ismételten vagy nagymértékben fejtetves kiszűrt gyermeket név szerint kötelesek vagyunk jelenteni az ÁNTSZ illetékes intézete felé, amely gondoskodik a tetves gyermek környezetére (családtagjaira, stb.) kiterjedő vizsgálatról és szükség esetén a tetves személy és a vele együtt élők kezeléséről.

(18/1998. (Vi.3) NM-r. 37. §. (1) )

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

Közérdekű telefonszámok

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ – Gyermekvédelmi Központ

Tel: (1) 250-1964,  367- 5995,  (20) 577-1155

Cím: 1035 Budapest Váradi S. u. 9-11.

Családi Tanácsadó

Tel: (1) 250-3766,  388-9136,  (20) 577-1120

Cím: 1039 Budapest Kelta u. 5.

E-mail: cstan.k.csg@kszki.obuda.hu

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ – Gyermekek Átmeneti otthona, Családok Átmeneti Otthona

Tel: (1) 454-0620,  454-0621

Cím: 1038 Budapest Víziorgona u.7.

E-mail: cstan.v.csao@kszki.obuda.hu

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona

Tel: (30) 600-4931,  (1) 243-1298

Cím: 1039 Budapest Kelta u. 5.

Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány

Segítő szolgálat kisgyermekes családoknak

Tel: (70) 564-7754,  (20) 933-4011

Cím: 1039 Budapest Zsirai Miklós u. 15. II./5.

E-mail: obudai.osa@freemail.hu

www.otthonsegitunk.hu

Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére

Tel: (1) 388-2681

Cím: 1039 Budapest Keve u. 28./a

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány

Tel: (1) 454-0877

Cím: 1039 Budapest Lukács György u. 3.

E-mail: bluepoint@t.online.hu

www.kekpont.hu