Beiratkozás időpontja: 2023.04.20-21 8:00-19:00

INTÉZMÉNYÜNK A 2023/2024. TANÉVBEN KÉT ELSŐ OSZTÁLY INDÍTÁSÁT TERVEZI

AZ 1.A OSZTÁLY ANGOL ORIENTÁCIÓVAL VÁRJA A LEENDŐ ELSŐSÖKET.

_autotone

Ebben az osztályban magasabb óraszámban tanítjuk az angol nyelvet a négy alapkészség elsajátíttatása – hallott szövegértés, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség – céljából. Az informatika oktatása is kiemelt szerepet kap, melyet életkoruknak megfelelő oktatási módszerekkel, korszerű oktatástechnikai eszközökkel valósítunk meg.
Kapin-Bresnyák Csilla osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket.

1.B OSZTÁLY ANGOL-DIGITÁLIS KULTÚRA ORIENTÁCIÓVAL VÁRJA A LEENDŐ ELSŐSÖKET

Az 1. b osztály angol-digitális kultúra orientációval várja a leendő elsősöket.
Fontosnak tartjuk már első osztályban az digitális kultúra megalapozását a logikus és kreatív gondolkodás fejlesztését, melyet jól felszerelt szaktantermünkben, differenciált módszerekkel és korszerű oktatástechnikai eszközökkel valósítjuk meg.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is szervezünk olyan foglalkozásokat, amelyeken a szülők megismerkedhetnek iskolánkkal és a leendő tanítókkal.
Az alábbi időpontokban személyesen is tudunk találkozni minden érdeklő tanköteles korú gyermekkel és szüleikkel!

Zipi-hívogató programjaink:

Previous
Next

Beiratkozással kapcsolatos információk

Kedves Szülő!

Jelen tájékoztató levelünk a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. 

KRÉTA elektronikus ügyintézés – Beiratkozás az általános iskolába 2023.

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására 2023

Szükséges dokumentumok

Iskolai jelentkezési lap 2023-2024. tanév

Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat az Etika – Hit- és erkölcstan oktatásról

Adatkezelési nyilatkozat

A tanköteles korban lévő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni! (NK. 91. §)

Hit és erkölcstan oktatása iskolánkban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény alapján a szülők gyermekük számára egy-
egy tanévre választhatnak erkölcstan illetve hit- és erkölcstan órát.

Iskolánkban a hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházak: