Kedves Szülők!

Jelen levelünkben tájékoztatjuk Önöket az étkezés megrendeléséről, lemondásáról és a befizetésre vonatkozó szabályokról. A megrendelések mindig a következő hónapra rögzíthetők (augusztusban a szeptemberi, szeptembereben az októberit, stb.).

I. AZ ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSE, BEFIZETÉSE

Elektronikus befizetés (elektronikus megállapodás kitöltés alapján)

Minden hónapban 1-15-ig a https://kszki.eny.hu oldalra belépve a szülő megrendelheti az étkezést a következő hónapra és automatikusan kiállíthatja a számlát.                      

Az elektronikus fizetés két módon történhet: átutalással vagy bankkártyás fizetéssel

1.) Banki átutalásokat minden hónap 20-ig fogadjuk el (azaz 20-án már a bankszámlánkon kell lennie a kérdéses összegnek). Átutalás esetén mindig a pontos összeget fizessék be, a téves összegeket visszautaljuk. A közlemény rovatban tüntessék fel az aktuális számla sorszámát , ami a számla jobb felső sarkában található. Ennél a befizetési módnál a tranzakció azonosítása eltarthat néhány napig.

2.) Minden hónap 20-ig fogadjuk el a bankkártyás befizetéseket. A bankkártyás befizetés a legköltséghatékonyabb az Ön számára, mert ennek költségeit az Önkormányzat viseli! A bankkártyás befizetésre a szülői elektronikus felületen keresztül nyílik lehetőség: Számlák menü alatt a Befizetés opciót választva. Itt minden automatikusan történik, a befizetést néhány percen belül azonosítjuk.

FONTOS! A be nem fizetett számlákat minden hónap 20-a után sztornózzuk a megrendeléssel együtt.
A határidőn túl beérkezett összegeket visszautaljuk és ezzel együtt a megrendelést is töröljük.

Hogyan tudok belépni az elektronikus felületre

Készpénzes befizetés (készpénzes megállapodás kitöltése alapján)

Az intézményekben havonta két nap áll rendelkezésre a következő havi étkezés befizetésére. Ezek időpontjáról mindig tájékozódhat gyermeke intézményi honlapján vagy a https://www.kszki.hu/index.php/kozetkeztetes-letoltheto-dokumentumok/ linkre kattintva.                                                        

Az intézményekben nincsenek állandóan ott tartózkodó személyek, akiknél a befizetést tudja intézni, így kizárólag a megadott napokon tud fizetni, éppen ezért mindenkit arra bíztatunk, hogy amennyiben lehetősége van, válassza az elektronikus fizetést.

A szülők által borítékban beküldött készpénz beszedését az intézményekben végzik (nem minden intézményben van erre lehetőség!). A borítéknak a pontos összeget kell tartalmaznia! A borítékon szerepelnie kell a gyermek nevének, osztályának, a megrendelt időszaknak és a borítékba tett összegnek is. A szülőnek visszaküldött borítékba minden esetben belehelyezzük a befizetésről elkészült számlát, amelyen kézzel írottan szerepelni fog a visszajáró összeg is, ha a fentiek ellenére nem pontos összeget küld. A boríték külsőjén pecsét jelzi, ha a befizető (szülő vagy diák) „járt az ebédbefizetésen”.

Ha a borítékban a szükségesnél kisebb összeg van, azt visszaküldjük és a pótbefizetés időpontjára tudja újból beküldeni az érintett szülő.

FONTOS! INGYENES ÉTKEZÉS ESETÉN is minden esetben személyesen vagy e-mailben kell jelezni az étkezés igénylését, vagy elektronikus megállapodás alapján az online felületen kell havonta rögzíteni.

Határidőn túli megrendelésre, befizetésre aktuális hónap 20-a után már nincs lehetőség!
Amennyiben minden befizetési lehetőségről lemaradt, úgy a következő hónap első kiírt készpénzes befizetési napjától kezdődően, tehát nem teljes hónapra tud ellátást igényelni. Elektronikus befizetők esetén csak a regisztrált e-mail címről érkező megrendelést fogadjuk el.

II. LEMONDÁSOK KEZELÉSE

1.) A lemondásokat hétfőtől péntekig reggel 9:00 óráig az alábbi 3 formában fogadjuk el:

a.) TELFONON (munkanapokon 8:00 órától) az iskola/óvoda felé jelezzék a lemondási szándékukat,   pontosan megjelölve a lemondani kívánt napok dátumát, így az intézmény is tudni fog a  hiányzásról. FONTOS! Ha az intézményben jelzi, hogy gyermeke valamely napon/napokon nem megy, és a hiányzást ott bejelenti, ez nem jelenti automatikusan az étkezés lemondást is. Ezt külön kell kérnie!

b.) ELEKTRONIKUS FELÜLETTEL RENDELKEZŐK az alkalmazás által biztosított módon (gyermeke felületén az „étkezés igénylés” oldalon kattinthatja be a lemondani kívánt napokat, majd a „mentés” gombra kattintson) a  lemondási határidők betartásával. Amennyiben ez a lehetőség az Ön rendelkezésére áll, kérjük, ezt használja ne az egyéb lehetőségeket.

c.) E-MAILBEN: a menza@kszki.obuda.hu vagy a kapcsolattartók e-mail címére (lásd III. fejezet) küldött levélben, amelyben a következőknek kell szerepelnie: gyermek neve, intézmény neve, osztálya, a lemondani kívánt napok pontos dátuma (pl. 2021.05.21-22-23-at szeretném lemondani).  A „lemondom a pénteket” vagy a „lemondom a holnapi napot” tartalmú leveleket nem áll módunkban elfogadni.

2.) A lemondások határideje: A lemondás minden munkanap 9:00 óráig rögzíthető, de csak másnapra, vagy az azt követő napokra (tehát a kérés napja vagy rögzítés napja nem mondható le!).
A következő nap csak az azt megelőző munkanapon reggel 9:00-ig rögzíthető (tehát pl. egy hétfői napot legkésőbb a hétfőt megelőző pénteken reggel 9:00-ig).

3.) Étkezési kedvezményben részesülők lemondási kötelezettsége: Az étkezési kedvezményben részesülőknek a törvényi szabályozásnak megfelelően lemondási kötelezettségük van. Amennyiben a kedvezményes étkezés lemondása nem történik meg 3 vagy több nap folyamatos távollét idejére, a szülő első esetben felszólító levelet kap, a következő ilyen esetben a le nem mondott étkezés(ek) nyersanyagnorma + ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek az igénybe vevő felé.

III. KAPCSOLATTARTÓ

Az étkezéssel kapcsolatos problémáikkal, kérdéseikkel a Menza Ügyfélszolgálaton kívül a következő elérhetőségeken is segítenek Önöknek:

Hausknecht Józsefné (mobil: 06/70 685 2026; e-mail: hausknecht.jozsefne@kszki.obuda.hu

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEK ÉTKEZÉSHEZ

1.) Nagycsaládos kedvezmény (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 3 vagy több, 25 év alatti, nappali rendszerű köznevelési/felsőoktatási intézménybe járó/tanuló gyermek esetén):

Az Étkezési támogatás igénylő lapot minden tanév elején szükséges kitölteni és beküldeni (beérkezési határidő: szeptember 15.; egy  teljes tanévre érvényes). Ha eddig az időpontig megkapjuk az igénylő lapot, akkor a tanév első napjától érvényesítjük a kedvezményt (visszamenőleg is). Amennyiben az igénylőlap szeptember 15. után érkezik, csak a beérkezés napjától érvényesíthető a kedvezmény.

FIGYELEM! Az előző tanév kedvezménye alapján nem automatikus a kedvezmény beállítása az új tanévre!

Az igénylőlapon minden, de legalább 3 gyermeke adatait fel kell tüntetnie, nem csak azon gyermekét, aki részére a kedvezményt igényli. Ha gyermekei más-más kerületi intézménybe járnak, az igénylőlapot intézményenként kell leadnia eredeti példányban.
Az igénylőlapon feltüntetett 3 gyermeke közül a 16. életévét (tankötelezettség korhatára) betöltött gyermeke/gyermekei intézményétől ettől kezdve félévente kell leadnia iskolalátogatási/jogviszony igazolást az aktuális félév megkezdésére vonatkozóan. Az első félévére szóló igazolásnak október 15-ig kell beérkeznie. Ebben az esetben a kedvezményigénylő lap és az iskolalátogatási csak együtt érvényes, tehát a kedvezményt csak akkor állítjuk be, amikor mindkettőt eljuttatta nekünk.
A második félévre szóló iskolalátogatási/jogviszony igazolásnak február 15-ig kell beérkeznie. 
A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50%, óvodában 100%
Kitöltendő: Étkezési támogatás igénylő lap_iskola/óvoda

2.) Tartós beteg kedvezmény:
A kedvezmény igénybevételéhez a Kormányhivatal által kiadott határozatot és az érvényes hatósági igazolvány (plasztik kártya) fénymásolatát kell leadnia. Amennyiben ezek érvényessége lejár, átmenetileg elfogadjuk a felülvizsgálaton kapott szakorvosi igazolást („Igazolás tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről”), amely kitöltési dátumára 2 hónap kedvezményt tudunk beállítani. Amennyiben ez alatt nem érkezik meg a határozat/hatósági igazolvány, nem tudjuk érvényesíteni a kedvezményt, tehát teljes árat kell fizetni. A dokumentumok beérkezését követően a kedvezményt-pénzügyi éven belül– visszamenőleg, a dokumentumon jelzett időponttól érvényesítjük, azaz a teljes áron befizetett összeg kedvezményes áron fölüli összegét visszatérítjük.                     
A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50% (saját jogon), óvodában 100% (saját vagy testvér jogán) 
Kitöltendő: Étkezési támogatás igénylő lap_iskola/óvoda

3.) Tartósan beteg kedvezmény-SNI esetén:
Abban az esetben, ha gyermeke szakértői szakvéleménnyel rendelkezik, annak másolatát kell benyújtania a kedvezmény igénybevételéhez.
A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50% (saját jogon), óvodában 100% (saját vagy testvér jogán)
Kitöltendő: Étkezési támogatás igénylő lap_iskola/óvoda

4.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A leadott határozat alapján, pénzügyi éven belül, visszamenőleg érvényesítjük.
A kedvezmény mértéke általános iskolában és óvodában 100%, gimnáziumban 50%

5.) Nevelésbe vett gyermek étkezési kedvezménye: (A kedvezmény mértéke:100%)
Végleges nevelésbe vételről szóló határozat alapján tudjuk a kedvezményt biztosítani, pénzügyi éven belül visszamenőleg is.
Ideiglenes nevelésbe vétel esetén nem tudjuk a kedvezményt beállítani

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEK

1.  Lakcím kedvezmény:
III. kerületi lakhellyel rendelkező szülő (lakcím kártyán szereplő III. kerületi állandó vagy tartózkodási hely) vagy III. kerületi önkormányzati fenntartású intézményben dolgozó szülő gyermeke kaphatja ezt a kedvezményt. A szülő/gondviselő lakcímkártyájának másolata szükséges a kedvezmény beállításához. Amennyiben a lakcímkártyán két lakcím van feltüntetve, nyilatkozni kell az életvitel szerű tartózkodási helyről. A kedvezmény a dokumentum leadása után érvényesíthető.
A kedvezmény mértéke: fix összegű napidíj kedvezmény, amely beállítását a menü megnevezésében láthatja

2. Jövedelem alapján igényelhető étkezési kedvezmények (45% és 60%)
Ezen kedvezmények nyomtatványai Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Szociális Főosztályának Ügyfélszolgálatán érhetők el. Ezt a kedvezményt, a gyermeküket családban vagy egyedülállóként nevelő szülők igényelhetik. A kedvezményt a Szociális Főosztály határozata alapján állítjuk be.

3. Normatív kedvezmények önkormányzat általi kiegészítése:
Az a tartós beteg/SNI gyermek, akinek szülője/gondviselője III. kerületi lakcímmel rendelkezik, 50%-os normatív kedvezménye mellé 45%-os, kiegészítő, önkormányzati szociális kedvezményre is jogosult.
Így a kedvezménye mértéke 95%

Az a nagycsaládos kedvezménnyel rendelkező gyermek, akinek szülője/gondviselője III. kerületi lakcímmel rendelkezik és jövedelmi helyzete is igazolja, az 50%-os normatív kedvezménye mellé 45% szociális kedvezményt igényelhet az Önkormányzat Szociális Főosztályán. Beállításához a Szociális Főosztály határozata szükséges.
Így a kedvezménye mértéke 95% lehet

ÉTKEZÉS TÍPUS MÓDOSÍTÁSA

Az aktuális ebéd befizetést megelőző hónap 20-ig van erre lehetőség a szülő regisztrált e-mail címéről küldött kitöltött nyomtatvánnyal vagy ennek az intézményben való leadásával.
Kitöltendő: Kérelem étkezés típus megváltoztatásához

DIÉTA IGÉNYLÉSE

Diétás ellátást csak szakorvosi igazolás és az általunk küldött szülői nyilatkozat visszaküldése alapján tudunk biztosítani, erre a közétkeztetést szolgáltató céget törvény kötelezi. A diétás étkezés megszűntetéséhez is szakorvosi igazolás, vagy a szülő kézzel írott, a megszüntetést saját felelősségére kérő levele szükséges.
Az egyéb okokból (vegetáriánus, vallási okok, stb.) igényelt különleges étkezések igényléséhez a szülő által kézzel írott kérvény leadása szükséges. Ennek biztosításáról a közétkeztetést szolgáltató cég dönt!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény
Közétkeztetés: menza@kszki.obuda.hu
70/685 2060; 70/685 2017;