2017-2018.

Név

Képesítés

munkakör

Fogadóóra

Herth Mariann

 

tanító

mb. igazgató

 

Hétfő 9-10

Fodor Éva

tanító

igazgatóhelyettes

 

 

Hétfő 10-11

Simon Mariann

tanító

rajz szakos tanár

szabadidő szervező

mb. igazgatóhelyettes

 

 

Hétfő 10-11

 

CSENGETÉSI REND

2017-2018.

Név

Képesítés

munkakör

Osztály

főnök/

helyettes

Fogadóóra

Albert Éva

tanító

aerobic edző

sport mkv.

4.a

Szerda 5.óra

 

Bagdi Zsuzsanna

tanító,

napközis nevelő

3.e

 

Hétfő 2.óra

 

 

Benczur Tibor

informatika,

technika tanár

 

Péntek 7.óra

Benke Ildikó

 

informatika, néptánc tanár

 

 

Szerda 8.óra

dr. Benyó Zoltánné

tanító, fejlesztő pedagógus

 

tanító

1.a

Hétfő 6.óra

Boronkai Magdolna

tanító

röplabda edző

 

 

3.e

Hétfő 3.óra

Csonka Tamás

 

 

testnevelő tanár

 

7.e

Csütörtök 10-11

Csóréné Vadászi Noémi

tanár

angol nyelvtanár

 

 

Fausztné Szabó Tímea

 

 

tanító, informatika

műveltségterület

tanító

3.a

Csütörtök 6.óra

 

Gaál Dorottya

 

angol-matematika

műveltségterületes tanító

angol, matematika tanár

ÖKO mkv.

 

 

8.a

 

 

Csütörtök 9-10

Garbainé Boskó Ildikó

tanító, gyógypedagógus

gyógypedagógus,

az inklúzió tanára,

fejlesztő mkv.

 

Szerda 6.óra

 

 

 

Hack Barnabás

testnevelő tanár

 

Szerda 3.óra

Harag Tiborné

tanító

fejlesztő pedagógus,

napközis tanító

1.b

Péntek 12-13

Horváth Bors Nóra

angol- kommunikáció

szakos tanár,

közoktatás vezető

angol nyelvtanár angol mkv.

6.a

Csütörtök 4.óra

Horváth Bors Rudolfné

okl. könyvtáros, angol tanár, közoktatás vezető

angol nyelvtanár

 

Szerda 3.óra

 

Jánosi Emese

tanár,

zenetanár

           napközis

    csoport - vezető

4.a

Péntek 6.óra

Kaczander Éva

 

tanító,

testnevelés

műveltségterület

 

2.b

Kedd 6.óra

Karakai Tímea

tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 

Hétfő 4.óra

Kásáné Madarász Ágnes

tanító, magyar szakos tanár

magyar tanár

 

 

 

Kerekesné Laczkó Gabriella

tanár

kémia tanár

 

 

 

Kovács Judit

történelem,  etika tanár

közoktatási szakértő

történelem  tanár  

5.b

Csütörtök 5.óra

Kovács Piroska

tanító

1.b

Szerda 13-14

 

 

 

Lombos Eszter

tanár,

testnevelés szakos

 

Csütörtök 7.óra

 

Loór Veronika

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

Óbuda újságcikk

 

          tanító,

  DÖK  segítő  tanár ,

    alsó tagozat mkv

 

2.a

Kedd 12-13

Magos Tibor

                tanár

földrajz szakos tanár

         napközis

    csoport - vezető

5.a

5.b

Hétfő 16-17

Merley Emese

          pszichológus,

           pedagógiai  

        szakpszichológus

iskolapszichológus

 

 

 

Hétfő 14-15

 

Mihály norbert

             tanár,

testnevelés szakos

 

 

 

 

Mireisz Krisztina

              tanító,

napközis nevelő

 

3.a

 

Hétfő 6.óra

Nagy Júlia

      

földrajz- biológia szakos tanár

 

7.a

Csütörtök 5.óra

 

 

 

Nagy Gáborné

              tanító

1.a

Hétfő 5.óra

Preseka Gyuláné Békefi Ágnes  Margit

 

ének tanár

 

 

 

Csütörtök 3.óra

 

Pucher Gabriella

 

napközis tanító

magyar tanár

 

4.b

5.a

Csütörtök 3.óra

 

 

 

Radnai Írisz

tanító

történelem

műveltségterület

tanító

4.b

Szerda 12-13

Rózsáné Sztanev Andrea

 

testnevelés, angol

szakos tanár

szabadidő szervező

5.a

Hétfő 14-15

Szabó Csaba

technika-fizika tanár

fizika tanár

 

 

Sztakó Éva 

tanító

napközis tanító

1.b

Kedd 5.óra

Tóth Adrienn

tanító, matematika

műveltségterület

 

matematika tanár

természettud. mkv.

8.e

Kedd 12-13

Tóth Olga

történelem, etika tanár

 

történelem tanár,

napközis csoport

vezető

6.b

Csütörtök 6.óra

Tóthné Oláh Adrienn

fejlesztő pedagógus, tanító

gyermek és ífjúságvédelmi felelős

fejlesztő pedagógus

osztályfőnöki mkv.

7.b

Hétfő 9-10

 

Vizerné Sproh Henriette

 

tanár,

napközis nevelő

 

2.b

Kedd 6.óra

Hit- és erkölcstan oktatás

A nevelő és oktató munkát segítők

Passzív állományban:

Fermann Ágnes

tanító

 

 

 

 

Foltin Gabriella

 

angol tanár

 

Horváth - Páhi Éva

                  gyógypedagógus

 

Kapin - Beresnyák Csilla

 

magyar nyelv és

irodalom műveltségi terület

tanító

 

 

Pálfi Jenő

 

       tanár, testnevelés  szakos,

               kosárlabda edző

 

 

Pártényi Judit

 

tanító,

magyar szakos tanár

közoktatás vezető

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Szilvia

angol nyelvtanár