A Zipernowsky Károly Általános Iskola 2018. február 13-án ünnepelte alapításának 40. évfordulóját. Nyolc évfolyamos általános iskolaként működünk. 2017. január 1-től iskolánk jogosult az Örökös Ökoiskola Cím és logó használatára.  Ez a minősítés intézményünket még tudatosabb oktató-nevelő munkára kötelezi, kiemelten a tanulók egészséges életmódra történő nevelésében és a környezettudatos szemlélet kialakításában. 

 

Intézményünk Pedagógiai Programjának mottója:

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanítunk annak a legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amit egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségünkre gyakorol, megmarad.”

                                                                                                                  (Eötvös József)

 

Iskolánk, az EU országaiban közösen elfogadott, modern nevelési célokkal kiegészített pedagógiai programjának lényege:

az alapfokú tanulási készségek kialakítása

a helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása

az önálló tanulás és az önművelés megalapozása

az ismeretek tapasztalati elsajátítása, a kreativitás fejlesztése

a differenciált fejlesztés, tehetséggondozás és felzárkóztatás

a test és lélek igényeinek harmonikus erősítése

egészséget és környezetet védő szemlélet kialakítása

 

Fő pedagógiai elvünk minden tanulási szakaszban a közismereti, gyakorlati, testi és művészeti készségek fejlesztésének egyensúlya, melyet egységes szemléletű, lendületes pedagógus csapatunk valósít meg.

 

Egyedi sajátosságaink, hagyományaink:

 

Iskolánkban angol, sport, énekkar, továbbá néptánc, szivacskézilabda tanfolyam működik. Minden hónapban irodalmi teaház és olvasókuckó programot   szervezünk az iskola könyvtárában. A délutánokat intézményünkben töltő tanulók számára a tanulószoba mellett tematikus tantárgyi foglalkozásokat tartunk.

 

Az írás-olvasás módszereinek, s az ehhez kapcsolódó taneszközök kiválasztásában alapszempontunk az életkori jellemzők figyelembevétele mellett az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége. A hagyományos szótagolással történő olvasás módszerét alkalmazzuk.

 

Ha a szülők elfoglaltsága miatt a kisgyermeknek hosszabb felügyeletre van szüksége, akkor igénybe vehető a reggeli 1/2 7  órától  délután 17 óráig tartó ügyeletünk.

A tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek felzárkóztatását integrált oktatás keretében gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink és utazó logopédusunk  segítségével látjuk el.

A szabadidős foglalkozások legváltozatosabb formái teszik színessé iskolai életünket: színházlátogatások, kirándulások, erdei- és nyári táborok szervezése, az iskola születésnapja és műsoros bemutatkozó est rendezése tavasszal.

 

Minden év februárjában különleges programokkal ünnepeljük intézményünk alapításának évfordulóját, ekkor emlékezünk névadónkra, Zipernowsky Károly tudósra, a transzformátor egyik feltalálójára, akinek életpályája, munkássága szellemiségünk egyik fő meghatározója.

 

Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink rendszeresen szereznek neves helyezéseket a kerületi tanulmányi, műveltségi és sportversenyeken.

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka segítségével végzős diákjainkat arra ösztönözzük, hogy képességeiknek leginkább megfelelő  középiskolákban tanuljanak tovább.

 

Nyílt Napokat szervezünk, amelyekre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.  

Családias légkörben, minden gyermek számára egyéni törődést és képességeikhez, ambíciójukhoz igazodó oktatást biztosítunk Békásmegyer Duna felöli oldalán, megújult külső környezetben, az új Zipernowsky sétányon álló iskolánkban.

                                                                                         

Előzetesen telefonon bejelentkező érdeklődőknek szívesen bemutatjuk iskolánkat.

 

                                                                                                                                                                                                                   Herth Mariann

                                                                                                                                                                                                                       mb. igazgató