minőségirányítási program                          2011.

májusi mérés a szülők körében.                          


Kérdőívek: 1. évfolyam2. évfolyam, 3. évfolyam, 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam

Mérések ereményei: szülők 1. évfolyam, 2. évfolyam, 3. évfolyam, 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam.


 

A társadalmi változások hatásai és az oktatás terén kialakult szemléletváltozások az iskoláktól maximális alkalmazkodást feltételeznek a szülői ház igényinek kielégítésére. Célunk, hogy az érdekelt felek igényeire és elvárásaira érzékenyen reagáljunk. Ennek érdekében rendszeresen felmérjük a külső és belső erőforrásainkat valamint az elvárások teljesítésére korábban meghozott intézkedéseink hatását. Az igények felmérését több szinten végezzük, ezek közül az idei tanévben a  szülők meghatározott körében kérdőíves technikával történt nyomon követéses elégedettségmérés. Ennek során különösen arra vártunk visszajelzést, hogy az intézmény Pedagógiai Programjában a 3 éve bevezetett változásokkal mennyire elégedettek, hogy látják az iskola erősségeit és esetleges gyengeségeit. A kérdőív utolsó kérdése kifejtős vélemény-nyilvánításra is lehetőséget adott, amelyben a válaszadók megfogalmazhatták jobbító javaslataikat. / Különösen kiemelem az alábbi pozitív tapasztalatomat:…; A további eredményes oktatás érdekében javaslom még, hogy… /

 

  A szülői kérdőívek értékelése évfolyamonként:

 

1.évfolyam

 

A beérkezett kérdőíveken az 1-5-ig terjedő skálán a legjobb érték 4,7-4,9 volt. Ezek az értékek azt mutatják, hogy iskolánk nyitott, jó a kommunikáció a szülők és a pedagógusok között. Elismerik a szülők, hogy jól képzett szakemberek tanítják gyermekeiket. Különösen kiemelik, hogy igen részletes értékelést kapnak a tanulmányi munkáról.

 

2.évfolyam

  

  A 2. évfolyamon kiosztott kérdőívek eredményét összehasonlítottuk az előző tanév végén készített felmérés eredményével. Jelentős eltérés nincs a két évfolyam eredménye között. A néhány tizedes eltérésből látszik, hogy ezen az évfolyamon már megtörténik a tanulási szelekció, az áttérés a szöveges értékelésről az érdemjegyes osztályzásra. A 2. osztályos kérdőív kérdéssorát az alábbi kérdésekkel bővítettük:

16. A nyelvoktatás / képzőművészeti (ŐKO) oktatás / a sportfoglalkozások terén az intézmény részéről teljesültek az elvárásaim

17. Különösen kiemelem az alábbi pozitív tapasztalatomat:

18. A további eredményes oktatás jegyében javaslom még, hogy:

 

A kifejtős kérdésekre adott válaszokból idézünk:

„megható, szeretetteljes légkör; a mi 2 osztályfőnökünk mind szakmailag, mind emberileg kiemelkedő tulajdonságokkal bírnak; a gyerekek nagyon szeretik a tanító néniket, mert érzik, hogy a tanító nénik is szeretik őket;  akármilyen problémám vagy kérdésem van segítenek, szívesen válaszolnak; még sok jót tudnék írni, de kevés a hely;… „

 

3.évfolyam

 

A visszaküldött kérdőívekből kitűnik, hogy ezen az évfolyamon a szülők már beleszoktak az iskolai életbe, egyre inkább elfogadják gyermekük teljesítményét. Szinte mindenhol 2-3 tizedes javulás látható minden értéknél. A gyerekek terhelésével kapcsolatosan kicsit átalakítottuk a kérdést. Kíváncsiak voltuk arra, hogy a szülők mennyire elégedettek az iskolai terheléssel. A válaszokból kiderült, hogy vannak akik, kicsit lassabb (SNI-s, tanulási zavarokkal küzdő gyerekek) haladást vennének szívesen.

 

5.évfolyam

 

Kritikusabb válaszadásokkal kellett szembenéznünk. Az itt kapott eredményeket részben indokolja, hogy a szülői ház számára is nehézséget okoz az alsó tagozatból a felsőbe való átmenet, különösen a 2 tanító helyébe lépő több pedagógus módszertani kultúrájával való szinkron kialakítása.

 

 

6.évfolyam

 

A visszaérkezett kérdőívekben az általános iskolai oktatás kritikája is benne van. Ebben a tanévben több diákunkat is felvettek 6 évfolyamos gimnáziumba. Ez az időszak a kiskamaszkor kezdete, a szülők próbálják gyermekeiket a lakótelepről kimenekíteni. Úgy érezzük, hogy ez az évfolyam a kritikus évfolyam, itt kell az elkövetkező időkben a legéberebbnek lennünk és még szorosabb kapcsolatot kell tartanunk a szülői házzal.

 

 

 

7.évfolyam

 

Ezen az évfolyamon érkezett vissza a legkevesebb kérdőív, de  az itt elért 3,6-4,6 közötti értékeket elfogadhatónak tartjuk. Ugyanakkor megnyugtató számunkra,  hogy a továbbtanulás elé bizakodóan tekintenek a szülők, ezt jelzi a 4,2-es átlag.

 

 

  

 

 

minőségirányítási csoport

 

(mérések)