Iskolánk arra törekszik, hogy működése során minél jobban érvényesítse és szolgálja a gyermekek, a szülők és a partnerek igényeit, elvárásait. Véleményük alapján tovább javítsa az intézményben folyó nevelő és oktató  munka színvonalát. Ezen célok érdekében a 2006-2007. tanévben megkezdett munkánkat folytatva a 2007-2008. tanév végén is megkérdeztük az 1-2. évfolyamon tanuló diákok szüleit tapasztalataikról. Feltettük számukra a kérdést, hogy miért választották iskolánkat. Azt szeretnénk, hogy a vonzáskörzetünkbe tartozó gyermekek minél nagyobb számban kezdjék meg és fejezzék is be tanulmányaikat intézményünkben. A megkérdezett szülők 57%-a anonim módon  nyilvánította ki véleményét.

Ennek alapján következtetéseink az alábbiak. Elégedettek az iskolában rendezett programokkal, az oktatási módszerekkel, az itt folyó pedagógiai munka és nevelés színvonalával. Az intézményben folyó nevelés összecseng a szülők nevelési elveivel. Kiemelték a tanító nénik személyre szóló törődését, a szülőkkel való kapcsolattartást és tájékoztatást a tanulók előmeneteléről. Az osztálytermek esztétikusak, felszerelésük új, variálható, a tanulási módszereknek megfelelő, a falakon figyelem felhívó dekorációk segítették a tanulást. Mindezek a szülők számára megtekinthetők a nyílt napok óráin, amelyekre egyébként szívesen, érdeklődéssel jönnek. A szülők egymás között megbeszélik és megosztják tapasztalataikat az iskolánkról. Ismerőseiket személyes beszélgetések során tájékoztatják intézményünkről, az itt folyó munkáról, bátran ajánlják nekik, hogy ebbe az iskolába írassák be gyermekeiket.

Pozitívumok:

 
Összegezve: az iskola színvonalát jónak ítélték és a beiskolázási mutatók kedvezően nőttek. A beiratkozók száma  nőtt, nemcsak a körzetből, hanem a környékről is.

Mellékletek:

Budapest 2008-06-18.