Iskolánk ara törekszik, hogy minél jobban szolgálja a partnereink (szülők, gyerekek, pedagógusok) igényeit. Ennek érdekében felmérést végeztünk az 1. és 2. évfolyamon tanuló gyerekek szüleinek véleményét kikérve; miért, milyen indokok, benyomások alapján hozták intézményünkbe a gyermeküket.

   Azt szeretnénk, ha vonzáskörzetünkbe tartozó gyerekek minél nagyobb számban iratkoznának be és folytatnák, illetve fejeznék be tanulmányaikat a mi iskolánkban.

 

 Kérdőíveket készítettünk és osztottunk ki borítékban a szülők részére. Válaszukat anonim módon, önkéntes alapon töltötték ki és lezárt borítékban kaptuk vissza.

   A 77 darab kiosztott kérdőívből 62 darab érkezett vissza, amely 80%. Ez az eredmény az általunk várt 75% fölött volt, amely az érdeklődés magas fokát mutatta. A kiértékelés közben meglepetéssel tapasztaltuk, hogy 15 darab kérdőív kitöltetlenül érkezett be.

 

 

   Ebből arra következtettünk, hogy ezek a szülők bár hozzánk íratták be gyermekeiket, nem kívánnak részt venni minőségirányítási tevékenységünkben. 

    A kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy az „Iránytű” című kiadványt nem ismerik (68,3%), és az óvodák között is vannak amelyek nem ajánlják az iskolánkat (45%). Személyes tapasztalatokat fele-fele arányban szereztek az intézményünkről (36,6% igen, 35% nem).

   A döntésüket nem befolyásolta sem az iskola közelsége (48,3%), sem a mások ajánlása (41,3%), de nagy mértékben játszott szerepet a gyermekváró rendezvényeken való részvétel (40%). Ismerte és szimpatikusnak találta a leendő tanító nénit (41,6 %). Beszélgetett az intézmény pedagógusaival (51,6%).

   Az iskola pedagógiai és nevelési programját, a helyi szokásrendszert (43,3%) ismeri és el is fogadja! Az iskola honlapját a válaszadók (31,6%) kereste fel információ szerzése céljából.

  

 

 

Egyéb okként jelölték meg:

 

 

Összegzésül

 

 

Pozitívumaink, erősségek:

 

Javaslataink:

 

   Ezt a felmérést két év múlva ismételjük meg összevetve a mostani eredménnyel, hogy a javaslataink alapján milyen irányban mozdultak el iskolánk beiskolázási mutatói.

 

Mellékletek: