GYERMEKVÉDELEM

Tisztel Szülők!

 

Szeretném Önöket tájékoztatni a tanulók mulasztásával kapcsolatosan. A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet az alábbi szabályokat állapította meg:

1., A közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján, ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát az iskola igazgatója- gyermekvédelmi felelőse értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyermekjóléti szolgálatot erről. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy évben eléri a 30 órát, az iskola tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot és ismételten a gyermekjóléti szolgálatot.

Ha pedig eléri az igazolatlan hiányzási szám az 50-et, akkor az iskola igazgatója értesíti a gyámhatóságot.

 

2., Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át, az a tanítási év végén nem minősíthető kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

 

3., Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késést egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.

 

 

Gyermekvédelmi felelős:                           Tel: 388 6556

 Tájékoztatás a fejtetvességről

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

 

Közérdekű telefonszámok:

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ – Gyermekvédelmi Központ

Tel: (+36-1) 250-1964,  367- 5995,  (+36-20) 577-1155

Cím: 1035 Budapest Váradi S. u. 9-11.

 

Családi Tanácsadó

Tel: (+36-1) 250-3766,  388-9136,  (+36-20) 577-1120

Cím: 1039 Budapest Kelta u. 5.

E-mail: cstan.k.csg@kszki.obuda.hu

 

 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ – Gyermekek Átmeneti otthona, Családok Átmeneti Otthona

Tel: (+36-1) 454-0620,  454-0621

Cím: 1038 Budapest Víziorgona u.7.

E-mail: cstan.v.csao@kszki.obuda.hu

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona

Tel: (+36-30) 600-4931,  (+36-1) 243-1298

Cím: 1039 Budapest Kelta u. 5.

 

Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány.

Segítő szolgálat kisgyermekes családoknak

Tel: (+36-70) 564-7754,  (+36-20) 933-4011

Cím: 1039 Budapest Zsirai Miklós u. 15. II./5.

E-mail: obudai.osa@freemail.hu

www.otthonsegitunk.hu

 

Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére

Tel: (+36-1) 388-2681

Cím: 1039 Budapest Keve u. 28./a

 

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány

Tel: (+36-1) 454-0877

Cím: 1039 Budapest Lukács György u. 3.

E-mail: bluepoint@t.online.hu

www.kekpont.hu