BEIRATKOZÁS A 2019/2020-AS TANÉVRE

 Intézményünk a 2019/2020. tanévben két első osztály indítását tervezi, melyek közül

Az 1.a osztály angol-informatika orientációval várja a leendő elsősöket. 

Ebben az osztályban magasabb óraszámban tanítjuk az angol nyelvet a négy alapkészség elsajátíttatása – hallott szövegértés, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség – céljából.  Az informatika oktatása is kiemelt szerepet kap, melyet életkoruknak megfelelő oktatási módszerekkel, korszerű oktatástechnikai eszközökkel valósítunk meg.

Kapin-Beresnyák Csilla osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket.

Leendő 1.a osztály osztályfőnökeként szeretnék bemutatkozni azoknak, akik még nem ismernek. Kapin- Beresnyák Csillának hívnak és idén ősszel a 13. tanévemet kezdem meg, a Zipernowsky Károly Általános Iskola tantestületének 9. éve vagyok tagja.

Munkám során törekszem a jutalmazás különböző eszközeinek felhasználásával a sikerélményt valamennyi tanítványom számára biztosítani. Fontos, hogy a gyermek és tanító között kialakuljon egy közvetlen, szeretetteljes kapcsolat. Tanóráimon az oldott légkör biztosításával, az együttműködő képesség kialakításával, a kooperatív tanulással folyamatosan szorgalmazom a tanulók belső késztetését az ismeretek megszerzésére. A tananyag mind tökéletesebb elsajátításán túl az osztályban igazi baráti közösséget alakítok ki, a lehető legtöbbet beszélgetek velük örömeikről, vágyaikról, problémáikról.

Célom, hogy első osztály végére gyermekük tanulni vágyó, érdeklődő, a világ dolgaira nyitott, boldog kisiskolás legyen. Törekszem arra, hogy az általam tanított diákok felnőtt korukra is optimisták és jó kedélyűek legyenek, nehéz élethelyzetekben is feltalálják magukat. Ezért is fontos számomra a természetesség, a humor és a szeretet. Szeretnék olyan tanító nénijük, lenni, akire felnőttként is szeretettel emlékeznek vissza.

Mindannyian ismerjük a mai kor kihívásait. Tudjuk, hogy nyelvismeret és informatikai tudás nélkül manapság nehéz boldogulni. Iskolánk ezért egy biztos alapot kíván nyújtani már a kezdetektől fogva. A gyerekek nagy örömére már 1. osztálytól kezdve színesítem a tanóraimat digitális tananyaggal és kihasználjuk az interaktív tábla adta lehetőségeket. Az informatika jó lehetőséget ad a tanulók figyelmének, logikájának, kreativitásának és problémamegoldó gondolkodásának fejlesztésére is.

A pályán eltöltött évek alatt megtapasztaltam a tanítói hivatás örömeit és nehézségeit egyaránt. A nehézségeken könnyíteni lehet, ha együttműködő, bizalommal teli, segítő szülői közösséggel dolgozhatok együtt. Szerencsére számomra ez többnyire megadatott.

Ha felkeltettem érdeklődésüket, várom az aktív, felelősségteljes szülők együttműködését, ezáltal megalapozza a derűs, kiegyensúlyozott iskolás éveket mind a kisgyerekek, mind a szülők számára.

     Újra elsős osztályfőnökként nagy izgalommal, kíváncsisággal és szeretettel várom az osztályomba      jelentkező gyermekeket!


Az 1. b osztály sport-művészet orientációval várja a leendő elsősöket.

Életkoruknak megfelelően a mozgás szeretetére alapozva, az egészséges életmódra nevelést előtérbe helyezve változatos mozgásformákkal valósítjuk meg a mindennapos testnevelést.

A magasabb óraszámban tanított matematika tantárgy mellett, a rajz és ezen belül a művészeti oktatás is kiemelt szerepet kap.

Boronkai Magdolna osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket.

1984-ben lettem tanító néni. A Zipernowsky Károly Általános Iskolában 2001 óta oktatom, nevelem a gyerekeket. Az évek során Montessori-pedagógus- és röplabda edző képesítést szereztem, alapozó mozgásterápia képzést végeztem.

Jelenleg reál irányultságú osztályt tanítok, amelyben kiemelt szerepet kap a matematikai tehetséggondozás, a természetvédelem, az egészségtudatos életmód erősítése, a mozgás megszerettetése, az esztétikai nevelés.

2010 óta a Vasas SC röplabda szakosztályának utánpótlás edzője vagyok. Iskolánkban tartok edzéseket már első osztályos kortól. Kiváló eredményeket érünk el a korosztályos versenyeken.

Pedagógiai munkám során fontos szempont, hogy a gyerekeket a képességeiknek, életkori sajátosságainak megfelelően tanítsam. Nem kész tudást kapnak, hanem lehetőségeket mutatok nekik. Önálló véleményalkotásra és együttműködésre ösztönzöm őket. A segítségemmel megtalálhatják a saját útjukat. Társas viselkedésük fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetek. A tanórákon segítségül hívom a mozgásterápiás- és homloklebeny gyakorlatokat, amelyekkel javul a gyermekek kézügyessége, figyelme, gondolkodása, felgyorsul az idegrendszerük érése.

Az Ön gyermekének jó érzéke van a matematikához? Netán érdeklődést mutat a természet iránt? Esetleg szeret rajzolni, jó a kézügyessége? Talán imád mozogni, sportolni? Fontos Önnek, hogy gyermeke képességeinek megfelelő, gyermekközpontú oktatásban részesüljön és az alapvető emberi értékek megerősítéséhez segítséget kapjon?

Ha a kérdések közül akár egyre is igennel válaszol, szeretettel várom Önt és gyermekét a szeptemberben induló 1.b osztályomba, illetve a ZIPI hívogató rendezvényeinkre is, ahol személyesen is megismerkedhetünk.