Frissítve: 2022. Október 1.

 

 


 

EBÉDBEFIZETÉS -     SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!


 

 

Tanszerlisták


 

Iskolánk ismét pályázott a Let's Colour pályázaton

https://letscolour.hu/.../-zipernowsky-kroly-ltalnos-iskola

Épületünk több, mint 40 éves. Környezetünk az utóbbi időben megszépült, az épület előtt álló teret felújították, de a falakat több helyen graffitik csúfítják amelyet nagyon szeretnénk helyrehozni. Így az iskolaépülete is a környezetéhez szépülhetne. A cél érdekében a tanulók, a tantestület és a szülői munkaközösség összefogva lefestenék a kb. 900 m2-es falfelületet, amellyel szinte minden nap mindannyian találkozunk. A festés után 2022. szeptemberében egy szép iskola várhatja a tanulókat, pedagógusokat és a környezetünkben élő lakók közérzete is jobb lesz tőle. Várjuk a szavazatokat! ;

SZAVAZÁS MENETE:

szavazni regisztrált felhasználóként lehet a letscolour.hu weboldalon keresztül 2022.05.16. 0:00-tól – 05.27. 12:00-ig.

Szavazni kizárólag aktivált regisztrációval lehet, az eddigi évek regisztrációi nem érvényesek. A regisztráció aktiválásához az e-mailen kapott kódot kell 1 alkalommal aktiválni (SMS), alapdíjas telefonszámra.

a szavazási időszak alatt NAPONTA összesen 1 db szavazat adható le


 

Beiratkozás a 2022/2023. tanítási évre a Zipernowsky Károly Általános Iskola 1. évfolyamára

Ideje: 2022.04.21-04.22 (csütörtök és péntek) 8.00-19.00

Helyszín: Személyesen az iskolában
A szülőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen a KRÉTA felület e-ügyintézésén keresztül beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából!

 KRÉTA elektronikus ügyintézés

Beiratkozáshoz be kell mutatni:

·       gyermek személyi igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát

·       gyermek és szülő lakcímkártyáját

·       gyermek TAJ kártyáját

·       Nevelési Tanácsadóban készült szakvéleményét (ha van)

KRÉTA segédlet:

·       A Gondviselői / Tanulói bejelentkezés folyamata és az ideiglenes regisztráció művelete az e-Ügyintézésben
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761398

·       Beiratkozás általános iskolába
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

 

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket iskolánkba!Kedves Szülők!

Fogadják szeretettel a Happy Hét-ről készült videónkat!


FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a döntéshozó intézményhez benyújtva - a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a 2022/2023-as tanévre történő beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

A beiratkozás időpontja:                                      2022. április 21. (csütörtök) 8-19 óra között

 

                                                                                 2022. április 22. (péntek) 8-19 óra között

 

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

       A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

       A szülőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen a KRÉTA felület e-ügyintézésén keresztül beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából.

       A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében kijelölt intézmény hivatalból felveszi.

       A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.

       Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

       menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,

       a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

       a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozásra vonatkozó részletes információkat a későbbiekben megtalálják az iskolák honlapjain.


Figyelem!  Kulisszatitok!

Nemrégiben az M2 Matricák című műsorának stábja iskolánknál járt! A "Neked van tesód? - Diótesók" című történet iskola jeleneténél segédkeztünk!

A kisfilmben a 4.a, 6.a és 7.a osztály gyermekei láthatók Radnai Írisz tanárnővel együtt!

3:01-4:07


Tájékoztató!

Az EMMI az intézmény lejárt vezetői álláshelyre meghirdetett pályázata az alábbi linken érhető el:


 


Kedves Szülők, Érdeklődők!

A Zipernowsky Károly Általános Iskola szeretettel várja leendő elsős gyermekeit!

 


Elindult a Nagy Életmódválasztó JUNIOR programunk!

A kicsattanóan egészséges, aktív gyerekekért

Szeretnéd, ha gyermeked sportos, erős és egészséges lenne, mint a makk?

Fejlesztenéd csemetéd készségeit a labda- és csapatjátékokban?

Időben rászoktatnád őt az egészséges táplálkozásra, hogy később természetes legyen számára?

Örömmel vennéd a közös családi, szabadtéri sportprogramokat?

 

Akkor tanuljátok meg gyermekeddel közösen, hogy csinálják a nagyok!

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. életmódváltó pályázatot hirdet gyerekek számára. Ha a gyerkőcöd a 12 szerencsés kiválasztott közé kerül, akkor lehetőséget kap arra, hogy játékosan megtanulja a sportos és egészséges életmód alapjait, szakmai csapatunk támogatásával és irányításával, egy féléves program keretében.

Jelentkezzetek bátran már ma, ha gyermeked 8–12 éves, és Budapest II. vagy III. kerületében éltek!

Velünk aktív és sportos fiatallá válhat csemetéd, akire felnéznek a többiek a kitartása miatt!

A gyermek életmódváltó program időtartama: 2022. január 24. – 2022. július 24.Jelentkezési határidő: 2022. január 16

Mit biztosítunk életmódváltó gyermeked számára?

● Egészségügyi állapotfelmérés és 2 db laborvizsgálat (a program elején és végén)

● Edző, játékos edzésterv és edzőterem-használat

● Étkezési tanácsadás a szülők számára dietetikus részvételével

● Kedves gyermek és családpszichológus a lelki támogatásért

● Ingyenes részvételi lehetőség a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. és az

Ötpróba saját szervezésű rendezvényein

● Megbízható, stabil szakmai háttércsapat

A foglalkozások helyszíne és időpontja: 1033 Budapest, Hévízi út 1., Träning funkcionális edzőterem, minden héten hétfőn és szerdán 16:30-tól. (Kérjük, csak akkor jelentkezzetek, ha ez az időpont megfelelő a gyermeked számára.)

A SYNLAB Kft., Magyarország és Európa legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója biztosítja az egészségügyi laborvizsgálatokat és a kontrollvizsgálatokat.

A Träning funkcionális edzőterem gondoskodik a szakszerű sportolási lehetőségről, beleértve az edző jelenlétét, a játékos edzésprogramot és az edzőterem-használatot. Az életmódváltó gyerekeket és családjukat mindvégig tapasztalt gyermek- és családpszichológus segíti a siker felé vezető úton.

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. és az Ötpróba rendezvényein felül ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk minden fizetős sportversenyen Magyarország-szerte. Emellett virtuálisan teljesíthető sportolási lehetőséget is kínálunk GeoGo programunk  keretében: a kiválasztott gyermekek futásban, kerékpározásban, túrázásban és evezésben tehetik próbára magukat.

Sikerült meghoznunk a kedveteket? Ha igen, akkor jelentkezzetek bátran most, hiszen nem lehet elég korán kezdeni az egészséges életmódot, és az egész családnak csak előnyére válik!

 

Részletekért keressétek fel weboldalunkat:

www.sportagvalaszto.hu/nagy-eletmodvalaszto-junior

 

 


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház a január 4. nappal nyílt pályázatot hirdetett a 2021/2022. tanév második félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre.

A pályázat a Budapesten lakó, a roma nemzetiséghez tartozó , minimum 3,00 tanulmányi átlaggal rendelkező, alapfokú köznevelési intézményben felső tagozaton, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozaton tanulók számára került kiírásra, akik más forrásból, hasonló célra nem részesülnek ösztöndíjban. A jelentkezés további feltétele, hogy a pályázó részt vegyen valamelyik budapesti tanoda programjában.

Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, mely összeg 2022. február hónaptól június hónapig, azaz 5 hónapon keresztül, havonta kerül folyósításra. Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.

További részletek itt olvashatók: www.eszgsz.hu    

Tájékoztató a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház által kiírt ösztöndíjpályázathoz kapcsolódó adatkezelésről

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév második félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre az alábbi feltételek szerint

PÁLYÁZATI ADATLAP a Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázathoz


 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Iskolánk 6.a osztályos tanulói

9. helyezést értek el a Cetelem Zöldsuli pályázaton!


Nagyon büszkék vagyunk rájuk és az őket felkészítő, támogató pedagógusokra!
Köszönjük továbbá azoknak, akik segítettek tanulóinknak a film elkészítésében, illetve szavazatukkal támogatták iskolánkat és a gyerekeket.

A 6.a osztályos gyermekek a pályázat segítségével 200.000 Ft-ot nyertek az Iskolánk számára, melyet a digitális oktatáshoz kapcsolódó eszközre, szolgáltatásra fordíthatunk!

A nyertes videót itt tekinthetik meg: https://www.youtube.com/watch?v=jReTEBcmJoE

 

  


 

 

 

 


 

EBÉDBEFIZETÉS

Tisztelt Szülők!


Szülői tájékoztató                     ( https://www.kszki.hu )


Hogyan tudok belépni az elektronikus felületre?


Térítési  díjak 2021. szeptember 1-töl

 

 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

 


 

 


E-mail cím:  hausknecht.jozsefne@kszki.obuda.hu

Mobil:  06 70 685 2026

Az utalással fizetők a szokásos módon tudnak rendelni és utalni.


 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van


 

Tisztelt Szülők!

   A Szellő utazó gyógypedagógusai korábban összeállítottak egy tájékoztatót azon szülők számára, akiknek tankötelessé válik gyermekük. A tájékoztató segíti a szülőt abban, hogyan készüljön gyermekével az iskolakezdésre. Ezt az elmúlt években a Szellőben és néhány integráló iskola beiskolázási szülői értekezletén tettük közzé. A digitális munkarendre és a járvány helyzetre való tekintettel elkészítettük online videó formájában.

A link és a csatolmány:

https://youtu.be/ID1Npr1U5Xk

Üdvözlettel:

             Iharosiné Mayer Zsuzsanna

    Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola,

    Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

    utazó gyógypedagógusi hálózat

    intézményegység vezető


 

BO.jpg

BOLDOGSÁGÓRA

https://boldogsagora.hu/boldogsagora-kreativ


 

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására


   

 

Közlemény digitális oktatásról.


 

Intézményünk a 2021/2022. tanévben két első osztály indítását tervezi

     BEMUTATKOZÓ  

      Iskolánk bemutatkozó videója


HITTAN

Katolikus

Református         bemutatkozó


 

Kréta elektronikus ellenőrző

Belépés


 

Kedves 8. osztályos Diákok! Tisztelt Szülők!

A központi felvételi vizsga  időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10 óra.

Ha a gyermek nem tud részt venni a felvételin ezen a napon, kérjük, még aznap hívják fel a középiskolát, kérelmet kell benyújtani, hogy a pótnapon részt vehessen. Az 1. pótnap: 2021. január 28. (csütörtök). A járványhelyzet miatt ebben az évben kiírásra került egy 2. pótnap: 2021. február 5. (péntek) 14 óra. A pótnapokat csak indokolt esetben lehet igénybe venni. A 2. pótnap igénybe vételéhez is kérelmet kell írni 2021.01.29-ig  annak a középiskolának, ahová a gyermek a jelentkezését eredetileg beadta A kijavított dolgozatok megtekintése, ill. az értékelőlapok átvétele (a négy évfolyamos képzésre jelentkezőknek: személyesen a diáknak, a gondviselőnek vagy írásos meghatalmazottjának )  is a Veres Péter Gimnáziumban lesz. (2021. január 28. 8:00-16:00 között.) A dolgozatokról csak fénykép készíthető, fénymásolásra nincs lehetőség.- javítással kapcsolatos észrevételek leadása 2021. január 29., pénteken 8:00-16:00 között a titkárságon

-javítási útmutató: a www.oktatas.hu oldalon 2021. január 23., 13 órától elérhető.

Sok sikert kívánok a  központi felvételihez!

          Herth Mariann 

     mb.intézményvezető


November 9-13 között iskolánk felső tagozata csatlakozik az alábbi online versenyhez:

E-HÓD  2020   informatikai verseny

http://e-hod.elte.hu/           


                    H Á Z I R E N D  2021


    JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL harmadik módosítása


  Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi készültség legújabb rendelete alapján, 431/2020.(IX.18.), 2020. október 01.-től kötelező az intézménybe érkezéskor a gyermek testhőmérsékletének mérése.

A mérési pontot az intézmény bejáratánál alsó tagozatos gyermekek részére a főbejáratnál, felső tagozatosok részére a tornaterem felőli bejáratnál.

A védekezés érdekében, kérjük Önöket, hogy  a járványügyi  előírásokat szigorúan tartsák be !

Kérem szíves türelmüket és együttműködésüket!

Budapest, 2020. szeptember 30.

 Herth Mariann

megbízott igazgató


  Tisztelt Szülők!

Iskolánk járványügyi előírásának részeként a digitális munkarend átállás megkönnyítése érdekében online adatbázist hoz létre, melynek része a tanulói törzsadatlap. Kérjük, hogy az alábbi linken lévő adatbekérő űrlapot 2020.09.07-ig szíveskedjenek kitölteni.
https://forms.gle/3hsK4FKnRTkF53ua6
Kérjük, ha a törzslapon közölt adatokban bármilyen változás áll be, ahhoz új törzslapot szíveskedjenek kitölteni és e-mailben jelezzék az osztályfőnöknek, hogy változás történt.
Kérjük, hogy az iskolánkba érkező új tanulók az etika/erkölcstan választásról szóló nyilatkozatot is szíveskedjenek kitölteni.
https://forms.gle/JsoRD8pTPvnZX6Vy7 
Együttműködésüket köszönjük!

Herth Mariann
megbízott igazgató

Üdvözlettel:
Benke Ildikó
+36(20)936-8314

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL A 2020/2021.TANÉVBEN

              A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

 

Az intézkedési terv a mai napon az alábbiak szerint módosul:


"Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni."


 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a Köznevelési Intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” alapján iskolánkban megtörtént az alapos, mindenre kiterjedő folyamatos fertőtlenítő takarítás.

Iskolánkat kizárólag egészséges, tünetet nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról!

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Minden intézményünkbe érkezőt kérünk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használatára (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

Kérjük a szülőket, hogy kizárólag egyeztetett időpontban csak különösen indokolt esetben válasszák a személyes ügyintézést! Ettől eltérő esetekben a szülő nem tartózkodhat az iskola épületében.

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt /gondviselőt akinek telefonon kell értesíteni gyermeke háziorvosát, és azt követően eljárnia az orvos utasításai alapján.

Ha felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót értesítsék.

A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük a NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Jelen protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az iskola honlapján és a KRÉTA-n keresztül tájékoztatjuk a szülőket.

 A reggeli torlódás elkerülése érdekében az iskola hagyományos bejáratát 1-4. évfolyamos tanulóink, a tornaterem bejáratát az 5-8. évfolyamos tanulóink vehetik igénybe.

Az ebédlői sorban állásnál a távolságtartást felragasztott csíkok segítik. Az ebédeltetési rend kialakításánál a csoportok megfelelő időben követik egymást, hogy a csoportok keveredése elkerülhető legyen. Az ebédeltetés korábban, 11 órakor kezdődik. Minden gyermeknél legyen maszk, kézfertőtlenítő, papírzsebkendő!  Az épület közösségi tereiben mindenki köteles az orrot és a szájat eltakaró maszkot viselni.

Az iskolai rendezvények, kerületi szaktárgyi és sportversenyek elmaradnak.

Szülői értekezletet, fogadóórát online tartunk, emailben ill. a KRÉTA rendszeren keresztül (kivétel az első évfolyamon, jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a folyosón a védőtávolság betartásával, szülői maszk viselés kötelező).

Az első tanítási napon minden tanuló osztályfőnöki óra keretén belül kap az adott korosztálynak megfelelő szintű részletes tájékoztatást a személyi higiéne alapvető szabályairól. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a  használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

A testnevelés órákat lehetőség szerint az udvaron tartjuk. Énekkart az idei tanévben nem tartunk.

Úszásoktatás lehetséges a megfelelő óvintézkedések betartásáról, erről az uszoda gondoskodik. Az úszásra menő osztályok a buszon kötelezően maszkot viselnek.

Naponta többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk, kiemelt figyelmet fordítva a kézzel gyakran érintett felületekre (padok, kilincsek, kapcsolók, korlátok, wc lehúzó, billentyűzet, sporteszközök, játszótéri eszközök, stb.).

Budapest, 2020. szeptember 1.

                                                                                                                          Herth Mariann

                                                                                                                 megbízott intézményvezető

CSENGETÉSI  REND


          Kedves Szülők!

Az EMMI által kiadott járványügyi készenlét idején alkalmazandó  eljárásrendnek megfelelően felhívjuk figyelmüket a következőkre:

 

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve felnőtt látogathatja, az iskola területén mindenki rendelkezzen maszkkal!

Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek a NKK aktuális eljárás rendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról!

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Tanulókkal kapcsolatos problémájukkal lehetőség szerint forduljanak az osztályfőnökökhöz.

Szülő az épületbe csak rendkívüli esetben, maszkban léphet! Kézfertőtlenítés a bejárati ajtónál kötelező!

Személyes ügyintézéshez előzetes időpontkérés szükséges.

Ügyeiket lehetőség szerint online (titkarsag.zipernowskyk@ebtk.hu) vagy telefonon (3886-556) intézzék.

 

Megértésüket köszönjük!

                                                         Köszönettel:

                                                                                         az iskola közössége


 


 

 Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Intézményünk körzethatára

Tájékoztatás köznevelési intézmények felvételi körzetéről      https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

A jogszabály módosítások eredményeként 2020. január 1-jétől a köznevelési intézmények felvételi körzethatárai meghatározásának és közzétételének feladata a tankerületi központok hatáskörébe került.

Az érintett települési és német nemzetiségi önkormányzatok véleményének illetve egyetértésének figyelembevételével az Észak – Budapesti Tankerület Központ úgy döntött, hogy a 2020/2021. tanévre vonatkozóan nem kívánja módosítani a jelenlegi körzethatárokat.


Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet és projekt tájékoztató

 

Valamennyi ügy indítására a KRÉTA rendszeren keresztül, illetve KRÉTA hozzáférés hiányában a

https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon keresztül van lehetőség.


 

A 2018/19-es tanévtől az óvodai és iskolai 

szociális segítő szolgáltatás is elérhető intézményünkben.

 


    

     

      Kedves Szülők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2018. október 1-től igénybe vehetik a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) e-Ellenőrző szolgáltatást. A KRÉTA elektronikus ellenőrzője segítségével naprakész információkhoz juthatnak gyermekük tanulmányaival kapcsolatban.


A bejelentkezéshez szükséges felhasználónév és jelszó az osztályfőnököktől vehető át papíralapon 2018. október 1-én. Javasoljuk, hogy az első belépés alkalmával változtassák meg jelszavukat (Profilmenü/Profilbeállítások/Jelszómódosítása)!
Az e-Ellenőrző használatához részletes leírást
itt olvashatnak.
Az e-Ellenőrző elérhető mobil alkalmazásokhoz is. A használatukhoz
itt találnak segítséget.

Az applikációk letöltése:
Android
iOS


KLIKK A KÉPRE!

 

 

 

MAZSORETT OKTATÁS!

  (VIDEO-2019. CSALÁDI NAP)

      

 

Hit- és erkölcstan oktatás 


   ALAPMOZGÁS KÖZPONTÚ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS

 


 

Iskolánkban az idei tanévben is folytatódik a korábbi sikeres ISKOLAGYÜMÖLCS   PROGRAM,

amelynek keretében tanulóink heti 3 alkalommal friss gyümölcsöt, illetve gyümölcslét fogyaszthatnak. Ily módon intézményünk is hozzájárul  a tudatos táplálkozási szokások kialakításához, amely a családi étkezési kultúra mellett segíti a gyermekek egészséges fejlődését.

 


 

DIÁKIGAZOLVÁNY

Egyéb információk: http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles


 

 

 

 

HONLAPTÉRKÉP