DIÁKÖNKORMÁNYZAT

   

      

      

                       

Intézményünkben eredményesen működik diákönkormányzati szervezetünk, melynek alappillére az osztályokban demokratikusan választott két-két tanuló. Megválasztásuk utáni feladataik a tanulóközösségek érdekeiknek képviselete, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítése. Emellett közreműködnek az ünnepségek, megemlékezések és egyéb rendezvények megszervezésében, így

 • az akadályversenyek
 • a Mikulás
 • az iskola születésnapja
 • a Ziper Kupa
 • a gyereknap
 • a Kihívás Napja
 • a ballagás és
 • a nyári táborok

lebonyolításában.

Íly módon aktívan kapcsolódnak be az oktatást- nevelést segítő folyamatokba, amelynek pozitív hatása a teljes szervezetet érinti.

A diákönkormányzat vezetőséget választ. A tagok javaslatot tehetnek, véleményezhetnek és gyakorolhatják egyetértési jogukat. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével.

Tanévenként egy alkalommal a diákönkormányzat iskolai közgyűlést tart.

 • Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
 • A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő és  a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, továbbá az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

A diákönkormányzat feladata ellátásával betölti azt a szerepet, ami hozzájárul iskolánk oktató- nevelő munkájának eredményességéhez, emellett tanulóifjúságunk személyiségformálásához. Elősegíti azt a folyamatot, aminek végeredménye, hogy diákjaink társadalmunk hasznos és alkotó tagjaivá válhassanak.