2021. november 6. PDF

                                  HONLAPTÉRKÉP

 

 

Tanáraink egyéni fogadóórái

2019/2020. TANÉV

CSENGETÉSI REND

Adatkezelési Szabályzat

TÁJÉKOZTATÓ A

TANTERMEN KÍVÜLI,

DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ

ADATKEZELÉSRŐL

 

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

ALAPÍTÓ OKIRAT 1.,2.

Iratkezelési szabályzat

FELÜLVIZSGÁLVA 2017. DECEMBER 1.

NYILATKOZAT  gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez

KÉRELEM étkezési támogatáshoz

FELMENTÉSI KÉRELEM a mindennapos testnevelés alól

NYILATKOZAT a  GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL

NYILATKOZAT etika, hit-és erkölcstan oktatásról

NYILATKOZAT a lakhelyről

NYILATKOZAT az ÉLETVITELSZERŰ OTT LAKÁSRÓL

ISKOLAI JELENTKEZÉSI LAP

NYILATKOZAT  tanulmányi versenyekkel kapcsolatban

IGAZOLÁS  hiányzásról tanítási órákról, iskolai foglalkozásról  

  KÉPEK,

  MUNKATERV

NETFIT

   SZMSZ

   MUNKATERV

JOGSZABÁLYOK

 

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA


INTÉZMÉNYEK UTCAJEGYZÉKE


FELHÍVÁS!

A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 

2021/2022. tanítási évre

történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

SPORT

ALAPÍTVÁNYUNK ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE

SIKEREINK 2016/17. 2017/18. 2018/19.